Kubírovací tabulky

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Popis


Program na výpočet objemu kulatiny  - podle ČSN 48 0009

Lesnické (krychlící) tabulky výpočtu objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky měřené v kůře.
Výpočty jsou nastaveny pro všechny druhy jehličnatých a listnatých dřevin dle skutečných tabulek.

V programu jsou zohledněny interpolační výpočty - lze pracovat s přesnými rozměry kulatiny.

Ve všech listech lze hodnoty vyplňovat pouze do červeně orámovaného pole (buňky).
K přechodu mezi jednotlivými kartami (listy), můžete využít spodní lišty nebo interaktivní odkazy (modře podtržené).

Listy:

1. Výsledky obsah
2. Dodací list
3. Další položky
4. I. Smrk, jedle
5. IIa. Borovice, modřín, vejmutovka
6. IIb. Borovice-borka
7. III. Buk, javor, habr, jeřáb, lípa, osika, platan, švestka, třešeň, hrušeň, jabloň
8. IV. Dub, jilm, dub-cer, jasan, akát, bříza, jírovec, olše, topol, ořešák, vrba

Kroky:

I. V tabulkách otevřete list s označením příslušného druhu dřeviny a do červeného rámečku vyplňte délku kmene (v metrech) a středový
   průměr (v centimetrech) měřený v kůře. Výsledek (v metrech krychlových ) se automaticky přepočte v dané tabulce a zároveň zapíše do karty Dodací list.
II. V kartě Výsledky, obsah se průběžně zobrazují sumarizované hodnoty jednotlivých druhů dřevin. Po vložení všech položek kulatiny libovolného druhu dřevin je nutné v této kartě doplnit Vaši cenu jednotlivých dřevin. Cena se automaticky přepíše do karty Dodací list.
III. Při změně sazby DPH máte možnost sami si změnit hodnoty k aktuálnímu předpisu.  Horní okénko (nyní
15 %) je vázáno pouze na kartu Další položky a jeho změna nemá vliv na výpočet ceny objemu kulatiny. Spodní okénko (nyní 20 %) je vázáno na výpočty ceny objemu kulatiny. V případě změny této hodnoty se přepočítá DPH při výpočtu ceny kulatiny v kartě Dodací list. Neplátci DPH – pokud pracujete s konečnou cenou nastavte v kartě Výsledky, obsah DPH 0%.
IV. Dále máte možnost v kartě Další položky zadávat libovolné zboží či služby a u nich měnit DPH. Rozbalením roletky  % DPH vyberte požadovanou hodnotu (přednastaveno bez DPH; volba
15% a 20 %). Zadané údaje se rovněž automaticky přepočítají do karty Dodací list, ale zařadí se až pod výpočty jednotlivých dřevin.
V. Dodací list je nastaven pro tisk ve formátu A4.
VI. V aplikaci Excel je třeba nastavit na kartě - Nástroje – makra – zabezpečení -  na střední stupeň a povolit makra. Jediná makra jsou roletky v kartě Další položky.©RaR 2008

Radek Reiterman
E-mail:   reiter@atlas.cz

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich